Projektleder for optimering og digitalisering

- få succes med dine udviklingsprojekter

Projektleder

Projektledelse kræver forberedelse i form af fastlæggelse af overordnet målsætning, proces- og risikovurdering, udarbejdelse af tidsplan med deadlines samt evne til hurtig omstilling.

Jeg kender hverdagens udfordringer, hvor tiden til udvikling ofte er begrænset af antallet af driftsopgaver.

De udfordringer, som jeg typisk ser:

# Projekttidsplaner, der skrider eller bliver handlingslammet pga. mangel på tid.

Jeg hjælper med at udarbejde nye realistiske planer med løbende opfølgning, så deadlines og økonomi overholdes.

# Mangelfuld uddannelse i nye processer og systemer.

Jeg hjælper med at planlægge og udføre uddannelse tilpasset den enkelte medarbejder, så medarbejderen trives med at udføre nye rutiner og opgaver effektivt.

# Kommunikationsudfordringer med leverandøren.

Jeg hjælper med at skabe klarhed over opgaver og forventninger til hinanden.

# Ustruktureret eller kaotisk implementering.

Jeg hjælper med at få overblik over status på projektet. Kommer med forslag til og planlægning af de næste aktiviteter, så projektet kommer i mål.

 

Jeg tilbyder på freelance basis at indgå i teamet i jeres virksomhed

  • I får specialist viden efter behov
  • I får en fleksibel ressource, som med stor engagement og erfaring indgår i jeres projektteam.
  • Det er vigtigt for mig at sætte jeres medarbejdere i stand til selv at drifte systemerne efterfølgende.

Jeg kommer typisk ind i virksomheden, når et nyt økonomi-system skal implementeres eller hvis et ERP-projekt ikke har nået det forventede udbytte. Jeg arbejder med projekter, som f.eks.

  • Effektivisering af administrative processer og optimering af økonomisystemer.
  • Opgradering fra Navision til Business central Cloud.
  • Integration til lagerstyrings- og produktionsstyringssystemer.

Jeg oplever, at det kræver stort mod af en virksomhed at gå fra et special tilpasset ERP system til Standard ERP Cloud, så derfor arbejder jeg med:

  • Mindset og nytænkning af processer
  • Hvad er Best practice og hvordan kan det indarbejdes
  • Usikkerhed og frygt for nye arbejdsmetoder, betyder at der ofte skal der arbejdes med de organisatoriske udfordringer
  • Uddannelse og etablering af nye rutiner

Jeg er specialiseret i: Business central, Navision, Dinero og Billy.

Jeg er godkendt i rådgiverdatabasen SMV:Digital, hvilket betyder, at det er muligt at søge om medfinansiering af mit honorar.

Kunderne siger om projektledelse

Vi har fået overblik og konstruktiv med- og modspil

Opgave:

Projektledelse ved implementering af produktionsstyring samt integration til ERP Business Central, herunder styring af leverandør leverancer, test og uddannelse af medarbejdere.

Udbytte for kunde:

Vi har  i snart tre år samarbejdet med Helle om implementering af forskellige IT løsninger indenfor administration og produktion.

Helle er en partner, man hurtigt bliver glad for, hun er åben og let at samtale med, hvilket kombineres med overblik og konstruktive med- og modspil. Helle er faglig kompetent og har et holistisk billede af opgaven og virksomheden, som gør at opgaven får flere vinkler og bedre sammenhæng.

Gennem personlighed og fagligkompetence bliver Helle en fantastisk sparringspartner for økonomichefen i den mellemstore virksomhed.

Liselotte Furnes,
Snaptun FiskExport